Page 6 - (VietnamReport) Báo cáo Vietnam Earnings Insight 2021_Các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế 2021-2022
P. 6

BÁO CÁO VIETNAM EARNINGS INSIGHT 2021       DANH SÁCH MỘT SỐ MÃ CHỨNG KHOÁN TRONG BÁO CÁO /
       LIST OF SOME SECURITIES IN THE REPORT
       ACB    Ngân hàng TMCP Á Châu / Asia Commercial Joint Stock Bank
       ACV    Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP / Airports Corporation Of VietNam
       BCG    CTCP Bamboo Capital / Bamboo Capital Joint Stock Compan
       CSC    CTCP Tập đoàn Cotana / Cotana Group JSC
       CTS    CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam / Viet Nam Bank For Industry & Trade Securities Joint Stock Company
       EVS    CTCP Chứng khoán Everest / Everest Securities Joint Stock Company
       GTN    CTCP GTNFoods / GTNFoods Joint Stock Company
       IPA    CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A / I.P.A Investments Group Joint Stock Company
       KSV    CTCP Muối Khánh Hòa / Khanh Hoa Salt Joint Stock Company
       MBB    Ngân hàng TMCP Quân Đội / Military Commercial Joint Stock Bank
       MTA    Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh / Ha Tinh Minerals and Trading Joint Stock Corporation
       NKG    CTCP Thép Nam Kim / Nam Kim Steel Joint Stock Company
       SCG    CTCP Xây dựng SCG / SCG Construction Joint Stock Company
       SGN    CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn / Saigon Ground Services Joint Stock Company
       SMC    CTCP Đầu tư Thương mại SMC / SMC Trading Investment Joint Stock Company
       STG    CTCP Kho vận Miền Nam / South Logistics Joint Stock Company
       TLH    CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên / Tien Len Steel Group Joint Stock Company
       THD    CTCP Thaiholdings / Thaiholdings Joint Stock Company
       VDS    CTCP Chứng khoán Rồng Việt / Viet Dragon Securities Corporation
       VPG    CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát / Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company
      36
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11