Page 2 - (VietnamReport) Báo cáo Vietnam Earnings Insight 2021_Các xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế 2021-2022
P. 2

BÁO CÁO VIETNAM EARNINGS INSIGHT 2021

      Mục lục / cONTENTS
      37 LỜI NÓI ĐẦU
      39 FOREWORD
      41 THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI SINH LỜI NĂM 2021: GÓC NHÌN CỘNG ĐỒNG PROFIT500 /  NHÓM NGHIÊN CỨU VIETNAM REPORT /
        PROFITABLE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN 2021: UNDER PROFIT500 ENTERPRISES' VIEWPOINT VIETNAM REPORT RESEARCH TEAM
      54 CÁC NGÀNH TRIỂN VỌNG TRONG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH / PGS. TS. LÊ THANH TÙNG, ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ
        PROMISING INDUSTRIES IN THE POST-PANDEMIC RECOVERY PERIOD  HỒ CHÍ MINH / ASSOC. DR. LE THANH TUNG, HO CHI
                                      MINH CITY OPEN UNIVERSITY
      76 PHỤC HỒI VÀ TÁI CÂN BẰNG CHUỖI GIÁ TRỊ: LẬP KẾ HOẠCH CHO TƯƠNG LAI / NHÓM NGHIÊN CỨU VIETNAM REPORT /
        RECOVERY AND REBALANCE OF THE VALUE CHAIN: PLAN FOR THE FUTURE:  VIETNAM REPORT RESEARCH TEAM
      93 CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC CỦA NGÀNH BÁN LẺ VIỆT NAM /      NHÓM NGHIÊN CỨU VIETNAM REPORT /
        THE WAY FORWARD OF VIETNAM'S RETAIL INDUSTRY        VIETNAM REPORT RESEARCH TEAM
      112 NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM - ĐỒ UỐNG: CÁCH ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN TRÊN KÊNH TRỰC TUYẾN / NHÓM NGHIÊN CỨU VIETNAM REPORT /
        FOOD-BEVERAGE (F&B) INDUSTRY: PROFIT ON E-COMMERCE CHANNELS  VIETNAM REPORT RESEARCH TEAM
      126 GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU LÀ CHÌA KHÓA CỦA LỢI NHUẬN TRONG TƯƠNG LAI /  VIETNAM REPORT TỔNG HỢP VÀ LƯỢC DỊCH /
        BRAND STRENGTH OR MARGIN? BOTH!               SUMMARIZED AND TRANSLATED BY VIETNAM REPORTED

      Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng Biên tập: Lê Thanh Hà; Biên tập: Đoàn Phan Thắng; Nhà xuất bản Thanh Niên 64 Bà Triệu, Hà Nội;
      Tel: 024.62631718; Fax: 024.39436024; Website: nxbthanhnien.vn; Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung: Nhóm nghiên cứu Vietnam Report:
      Lê Anh Đức, Nguyễn Minh Phương, Phạm Thị Thu Hằng, Vũ Thị Hồng Mây, Nguyễn Ngọc Hạnh; Thiết kế chế bản: Hotline 0886171386; In tại
      Công ty TNHH In và TM Trần Gia, 14/464 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội; Số Xác nhận ĐKXB: 4172-2021/CXBIPH/13-149/TN theo QĐ: 1930/QĐ-
      NXBTN; ISBN: 978-604- 341-805-7; Cấp ngày 22/11/2021; In xong và nộp lưu chiểu tháng 11/2021.
      32
   1   2   3   4   5   6   7